با سلام

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند در خصوص ترهین و یا آزاد سازی واحدهای این صندوق نامه ای از طرف شعبه مربوط با ذکر اطلاعات لازم (نام کامل، تعداد واحدهای نیاز به ترهین و یا آزادسازی،کد ملی) به مدیریت صندوق به همراه فرم قراردادهای وکالت،ترهین و تصویر قرارداد رهنی به شماره فکس 43851014-021 و شماره تلفن 43364-021 ارسال گردد.خواهشمند است تا زمان دریافت نامه تاییدیه مدیر صندوق از ترهین واحدهای سرمایه گذار خودداری شود.

با تشکر-مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 31,037,294
تعداد واحدهای باقی مانده: 8,962,706
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 31,328,430,073,254
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,010,260
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,009,380
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,009,380
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار با نرخ سود پیش بینی 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه،با قابلیت صد
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/02/31 1,010,260 1,009,380 0 295,966 82,039,721 109,112 49,732,541 31,037,294 31,328,430,073,254
  2 1397/02/30 1,009,752 1,008,870 0 386,965 81,743,755 130,915 49,623,429 30,850,440 31,124,093,876,611
  3 1397/02/29 1,009,218 1,008,332 0 0 81,356,790 215,585 49,492,514 30,594,390 30,849,288,957,215
  4 1397/02/28 1,008,606 1,007,730 0 0 81,356,790 0 49,276,929 30,809,975 31,048,150,638,002
  5 1397/02/27 1,008,142 1,007,267 0 272,915 81,356,790 0 49,276,929 30,809,975 31,033,864,597,691
  6 1397/02/26 1,007,684 1,006,801 0 261,343 81,083,875 98,060 49,276,929 30,537,060 30,744,743,965,019
  7 1397/02/25 1,007,154 1,006,266 0 308,572 80,822,532 135,487 49,178,869 30,373,777 30,564,105,641,558
  8 1397/02/24 1,006,684 1,005,791 0 341,091 80,513,960 246,722 49,043,382 30,200,692 30,375,581,796,166
  9 1397/02/23 1,005,985 1,005,103 0 444,408 80,172,869 139,782 48,796,660 30,106,323 30,259,943,952,910
  10 1397/02/22 1,005,084 1,004,203 0 0 79,728,461 311,992 48,656,878 29,801,697 29,926,955,424,950
  11 1397/02/21 1,004,301 1,003,434 0 0 79,728,461 0 48,344,886 30,113,689 30,217,103,596,797
  12 1397/02/20 1,003,834 1,002,967 0 363,290 79,728,461 0 48,344,886 30,113,689 30,203,027,604,349
  13 1397/02/19 1,003,373 1,002,495 0 495,175 79,365,171 148,354 48,344,886 29,750,399 29,824,638,495,786
  14 1397/02/18 1,003,178 1,002,290 0 414,744 78,869,996 196,195 48,196,532 29,403,578 29,470,920,397,665
  15 1397/02/17 1,002,167 1,001,284 0 372,161 78,455,252 258,540 48,000,337 29,185,029 29,222,495,319,593
  16 1397/02/16 1,001,382 1,000,502 0 311,516 78,083,091 197,059 47,741,797 29,071,408 29,086,010,524,005
  17 1397/02/15 1,015,297 1,014,417 0 0 77,771,575 416,819 47,544,738 28,956,951 29,374,416,479,843
  18 1397/02/15 1,000,880 1,000,000 0 0 77,771,575 416,819 47,544,738 28,956,951 28,956,944,117,276
  19 1397/02/14 1,014,692 1,013,822 0 0 77,771,575 0 46,711,100 29,373,770 29,779,780,620,284
  20 1397/02/13 1,014,223 1,013,353 0 0 77,771,575 0 46,711,100 29,373,770 29,766,006,807,398
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق