صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۷۷۸,۱۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۲۱,۸۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۲۷۷,۳۱۹,۷۸۱,۸۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۰۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۵۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۲,۵۴۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۹/۱۰
نوع صندوق
با پیش بینی سود 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱,۰۱۵,۰۶۵ ۱,۰۱۲,۵۴۸ ۰ ۶۰,۰۱۴ ۱۷۷,۳۷۴,۷۸۴ ۵۵,۲۹۲ ۱۳۷,۵۹۶,۵۹۶ ۳۹,۷۷۸,۱۸۸ ۴۰,۲۷۷,۳۱۹,۷۸۱,۸۳۹
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱,۰۱۳,۷۷۶ ۱,۰۱۱,۳۱۷ ۰ ۰ ۱۷۷,۳۱۴,۷۷۰ ۰ ۱۳۷,۵۴۱,۳۰۴ ۳۹,۷۷۳,۴۶۶ ۴۰,۲۲۳,۶۰۱,۰۳۷,۷۹۹
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱,۰۱۳,۰۸۴ ۱,۰۱۰,۶۴۲ ۰ ۰ ۱۷۷,۳۱۴,۷۷۰ ۰ ۱۳۷,۵۴۱,۳۰۴ ۳۹,۷۷۳,۴۶۶ ۴۰,۱۹۶,۷۴۰,۱۰۶,۰۶۰
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱,۰۱۲,۷۵۷ ۱,۰۱۰,۳۱۵ ۰ ۹۸,۰۰۳ ۱۷۷,۳۱۴,۷۷۰ ۸۵,۹۰۳ ۱۳۷,۵۴۱,۳۰۴ ۳۹,۷۷۳,۴۶۶ ۴۰,۱۸۳,۷۳۰,۹۸۱,۲۸۴
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱,۰۱۲,۴۲۵ ۱,۰۰۹,۹۸۲ ۰ ۱۱۵,۶۰۹ ۱۷۷,۲۱۶,۷۶۷ ۸۲,۶۵۴ ۱۳۷,۴۵۵,۴۰۱ ۳۹,۷۶۱,۳۶۶ ۴۰,۱۵۸,۲۷۱,۴۰۲,۰۳۷
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۱,۰۱۱,۳۳۱ ۱,۰۰۸,۹۱۲ ۰ ۰ ۱۷۷,۱۰۱,۱۵۸ ۰ ۱۳۷,۳۷۲,۷۴۷ ۳۹,۷۲۸,۴۱۱ ۴۰,۰۸۲,۴۸۶,۴۶۶,۲۷۲
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۱,۰۱۰,۹۷۶ ۱,۰۰۸,۵۰۸ ۰ ۰ ۱۷۷,۱۰۱,۱۵۸ ۰ ۱۳۷,۳۷۲,۷۴۷ ۳۹,۷۲۸,۴۱۱ ۴۰,۰۶۶,۴۳۷,۳۰۱,۲۴۴
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۱,۰۱۰,۶۵۴ ۱,۰۰۸,۱۸۶ ۰ ۰ ۱۷۷,۱۰۱,۱۵۸ ۰ ۱۳۷,۳۷۲,۷۴۷ ۳۹,۷۲۸,۴۱۱ ۴۰,۰۵۳,۶۳۶,۰۴۴,۶۴۷
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۱,۰۱۰,۳۳۱ ۱,۰۰۷,۸۶۳ ۰ ۰ ۱۷۷,۱۰۱,۱۵۸ ۰ ۱۳۷,۳۷۲,۷۴۷ ۳۹,۷۲۸,۴۱۱ ۴۰,۰۴۰,۸۰۸,۹۵۹,۰۶۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۱,۰۱۰,۰۰۸ ۱,۰۰۷,۵۴۱ ۰ ۰ ۱۷۷,۱۰۱,۱۵۸ ۰ ۱۳۷,۳۷۲,۷۴۷ ۳۹,۷۲۸,۴۱۱ ۴۰,۰۲۷,۹۹۲,۵۹۴,۳۰۸
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱,۰۰۹,۶۳۰ ۱,۰۰۷,۱۶۳ ۰ ۳۴,۶۷۷ ۱۷۷,۱۰۱,۱۵۸ ۲۳,۴۳۵ ۱۳۷,۳۷۲,۷۴۷ ۳۹,۷۲۸,۴۱۱ ۴۰,۰۱۲,۹۷۴,۹۶۱,۳۱۲
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۱,۰۰۹,۳۰۵ ۱,۰۰۶,۸۳۷ ۰ ۴۴۲,۷۵۶ ۱۷۷,۰۶۶,۴۸۱ ۲۹۴,۹۶۵ ۱۳۷,۳۴۹,۳۱۲ ۳۹,۷۱۷,۱۶۹ ۳۹,۹۸۸,۷۲۵,۲۷۶,۰۱۹
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱,۰۰۷,۷۷۷ ۱,۰۰۵,۳۵۱ ۰ ۴۴۴,۶۴۹ ۱۷۶,۶۲۳,۷۲۵ ۱۰۸,۴۶۸ ۱۳۷,۰۵۴,۳۴۷ ۳۹,۵۶۹,۳۷۸ ۳۹,۷۸۱,۰۹۹,۶۳۴,۳۷۷
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱,۰۰۶,۲۵۸ ۱,۰۰۳,۷۷۱ ۰ ۴۱۳,۴۸۹ ۱۷۶,۱۷۹,۰۷۶ ۲۱۷,۵۸۳ ۱۳۶,۹۴۵,۸۷۹ ۳۹,۲۳۳,۱۹۷ ۳۹,۳۸۱,۱۴۹,۲۷۴,۵۸۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۱,۰۰۵,۸۶۵ ۱,۰۰۳,۳۸۱ ۰ ۲۸۲,۴۲۵ ۱۷۵,۷۶۵,۵۸۷ ۸۸۹,۱۹۶ ۱۳۶,۷۲۸,۲۹۶ ۳۹,۰۳۷,۲۹۱ ۳۹,۱۶۹,۲۹۳,۳۷۶,۳۲۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۱,۰۰۵,۸۴۳ ۱,۰۰۳,۳۶۶ ۰ ۰ ۱۷۵,۴۸۳,۱۶۲ ۰ ۱۳۵,۸۳۹,۱۰۰ ۳۹,۶۴۴,۰۶۲ ۳۹,۷۷۷,۴۹۲,۹۲۴,۸۲۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱,۰۰۵,۴۸۷ ۱,۰۰۲,۹۵۸ ۰ ۰ ۱۷۵,۴۸۳,۱۶۲ ۰ ۱۳۵,۸۳۹,۱۰۰ ۳۹,۶۴۴,۰۶۲ ۳۹,۷۶۱,۳۳۹,۲۱۶,۹۵۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱,۰۰۵,۱۵۶ ۱,۰۰۲,۶۲۷ ۰ ۳۶۲,۷۶۲ ۱۷۵,۴۸۳,۱۶۲ ۱۹۸,۲۵۹ ۱۳۵,۸۳۹,۱۰۰ ۳۹,۶۴۴,۰۶۲ ۳۹,۷۴۸,۲۱۲,۷۶۰,۵۹۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱,۰۰۴,۸۱۳ ۱,۰۰۲,۲۷۳ ۰ ۳۵۹,۶۶۳ ۱۷۵,۱۲۰,۴۰۰ ۱۹۸,۷۸۹ ۱۳۵,۶۴۰,۸۴۱ ۳۹,۴۷۹,۵۵۹ ۳۹,۵۶۹,۳۰۴,۴۹۵,۶۵۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱,۰۰۴,۴۹۱ ۱,۰۰۱,۸۲۷ ۰ ۳۱۵,۴۴۴ ۱۷۴,۷۶۰,۷۳۷ ۵۱۴,۸۶۸ ۱۳۵,۴۴۲,۰۵۲ ۳۹,۳۱۸,۶۸۵ ۳۹,۳۹۰,۵۱۶,۴۴۰,۷۸۲