با سلام

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند در خصوص ترهین و یا آزاد سازی واحدهای این صندوق نامه ای از طرف شعبه مربوط با ذکر اطلاعات لازم (نام کامل، تعداد واحدهای نیاز به ترهین و یا آزادسازی،کد ملی) به مدیریت صندوق به همراه فرم قراردادهای وکالت،ترهین و تصویر قرارداد رهنی به آدرس ایمیل www.omidansarfund@ansarbankbroker.ir و یا شماره فکس 43851014-021 و شماره تلفن 43364-021 ارسال گردد.خواهشمند است تا زمان دریافت نامه تاییدیه مدیر صندوق از ترهین واحدهای سرمایه گذار خودداری شود.

با تشکر-مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 39,596,997
تعداد واحدهای باقی مانده: 403,003
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,770,509,410,806
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,005,510
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,004,382
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,017,558
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار با نرخ سود پیش بینی 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه،با قابلیت صد
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/23 1,005,510 1,004,382 13,176 0 133,764,658 180,188 91,991,305 39,596,997 39,770,509,410,806
  2 1397/11/22 1,004,782 1,003,658 12,984 242,838 133,764,658 0 91,811,117 39,777,185 39,922,705,408,669
  3 1397/11/21 1,004,392 1,003,269 12,980 0 133,521,820 263,324 91,811,117 39,534,347 39,663,581,380,260
  4 1397/11/20 1,003,312 1,002,240 14,053 0 133,521,820 0 91,547,793 39,797,671 39,886,804,821,921
  5 1397/11/19 1,002,935 1,001,863 14,054 0 133,521,820 0 91,547,793 39,797,671 39,871,824,175,943
  6 1397/11/18 1,002,556 1,001,484 14,054 367,117 133,521,820 0 91,547,793 39,797,671 39,856,744,489,246
  7 1397/11/17 1,002,171 1,001,096 14,090 225,259 133,154,703 264,259 91,547,793 39,430,554 39,473,786,571,265
  8 1397/11/16 1,001,619 1,000,547 13,899 91,733 132,929,444 179,953 91,283,534 39,469,554 39,491,161,692,451
  9 1397/11/15 1,017,504 1,016,442 14,164 29,919 132,837,711 157,112 91,103,581 39,557,774 40,208,193,820,911
  10 1397/11/15 1,001,066 1,000,000 14,221 29,919 132,837,711 157,112 91,103,581 39,557,774 39,557,784,900,803
  11 1397/11/14 1,016,932 1,015,879 13,160 189,731 132,777,873 168,024 90,789,357 39,684,967 40,315,118,508,151
  12 1397/11/13 1,016,398 1,015,340 14,228 0 132,588,142 201,472 90,621,333 39,663,260 40,271,699,693,481
  13 1397/11/12 1,015,535 1,014,481 13,811 0 132,588,142 0 90,419,861 39,864,732 40,442,017,093,552
  14 1397/11/11 1,015,152 1,014,098 13,811 817,922 132,588,142 0 90,419,861 39,864,732 40,426,753,251,126
  15 1397/11/10 1,014,763 1,013,692 14,037 650,987 131,770,220 176,167 90,419,861 39,046,810 39,581,450,226,195
  16 1397/11/09 1,014,232 1,013,148 13,781 791,878 131,119,233 117,843 90,243,694 38,571,990 39,079,125,024,379
  17 1397/11/08 1,013,701 1,012,597 14,197 1,018,143 130,327,355 91,666 90,125,851 37,897,955 38,375,347,626,458
  18 1397/11/07 1,013,182 1,012,049 14,936 1,043,869 129,309,212 127,086 90,034,185 36,971,478 37,416,959,896,987
  19 1397/11/06 1,012,652 1,011,487 16,139 0 128,265,343 167,977 89,907,099 36,054,695 36,468,848,210,443
  20 1397/11/05 1,011,816 1,010,654 16,226 0 128,265,343 0 89,739,122 36,222,672 36,608,595,548,762