با سلام

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند در خصوص ترهین و یا آزاد سازی واحدهای این صندوق نامه ای از طرف شعبه مربوط با ذکر اطلاعات لازم (نام کامل، تعداد واحدهای نیاز به ترهین و یا آزادسازی،کد ملی) به مدیریت صندوق به همراه فرم قراردادهای وکالت،ترهین و تصویر قرارداد رهنی به شماره فکس 43851014-021 و شماره تلفن 43364-021 ارسال گردد.خواهشمند است تا زمان دریافت نامه تاییدیه مدیر صندوق از ترهین واحدهای سرمایه گذار خودداری شود.

با تشکر-مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,644,126
تعداد واحدهای باقی مانده: 6,355,874
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 33,876,386,520,109
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,008,003
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,903
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,022,189
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار با نرخ سود پیش بینی 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه،با قابلیت صد
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/29 1,008,003 1,006,903 15,286 265,221 114,256,402 118,400 78,715,322 33,644,126 33,876,386,520,109
  2 1397/07/28 1,007,525 1,006,406 14,822 0 113,991,181 437,595 78,596,922 33,497,305 33,711,895,462,445
  3 1397/07/27 1,006,788 1,005,696 15,276 0 113,991,181 0 78,159,327 33,934,900 34,128,199,074,437
  4 1397/07/26 1,006,411 1,005,319 15,276 161,363 113,991,181 0 78,159,327 33,934,900 34,115,394,047,925
  5 1397/07/25 1,006,022 1,004,925 15,349 212,833 113,829,818 159,955 78,159,327 33,773,537 33,939,873,570,599
  6 1397/07/24 1,005,532 1,004,430 14,251 135,705 113,616,985 194,589 77,999,372 33,720,659 33,870,045,184,583
  7 1397/07/23 1,005,042 1,003,936 14,016 335,635 113,481,280 214,511 77,804,783 33,779,543 33,912,494,563,098
  8 1397/07/22 1,004,553 1,003,452 10,686 335,674 113,145,645 155,291 77,590,272 33,658,419 33,774,609,815,793
  9 1397/07/21 1,004,064 1,002,955 11,075 0 112,809,971 371,664 77,434,981 33,478,036 33,576,957,427,355
  10 1397/07/20 1,003,361 1,002,252 12,751 0 112,809,971 0 77,063,317 33,849,700 33,925,942,196,899
  11 1397/07/19 1,002,974 1,001,865 12,751 433,711 112,809,971 0 77,063,317 33,849,700 33,912,845,822,470
  12 1397/07/18 1,002,599 1,001,476 12,916 274,964 112,376,260 247,613 77,063,317 33,415,989 33,465,318,970,555
  13 1397/07/17 1,002,116 1,000,986 12,765 278,405 112,101,296 343,401 76,815,704 33,388,638 33,421,569,493,169
  14 1397/07/16 1,001,548 1,000,448 12,148 332,936 111,822,891 146,037 76,472,303 33,453,634 33,468,610,457,569
  15 1397/07/15 1,016,417 1,015,299 13,620 308,082 111,489,955 108,893 76,326,266 33,266,735 33,775,686,899,215
  16 1397/07/15 1,001,118 1,000,000 13,620 308,082 111,489,955 108,893 76,326,266 33,266,735 33,266,739,120,450
  17 1397/07/14 1,015,912 1,014,774 15,699 0 110,873,791 186,652 76,108,480 33,067,546 33,556,078,497,573
  18 1397/07/13 1,015,365 1,014,210 17,108 0 110,873,791 0 75,921,828 33,254,198 33,726,724,752,894
  19 1397/07/12 1,014,973 1,013,817 17,109 234,518 110,873,791 0 75,921,828 33,254,198 33,713,679,910,834
  20 1397/07/11 1,014,469 1,013,306 17,230 428,108 110,639,273 185,590 75,921,828 33,019,680 33,459,032,300,971