با سلام

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار می رساند سود دوره منتهی به تاریخ 1398/01/15 این صندوق با نرخ 20 درصد محاسبه و در تاریخ 1398/01/17 به حسابتان واریز گردید.

با تشکر-مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 39,378,445
تعداد واحدهای باقی مانده: 621,555
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 39,788,455,744,129
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,012,075
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,010,412
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,027,594
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
حسابرس : موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار با نرخ سود پیش بینی 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه،با قابلیت صد
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/03 1,012,075 1,010,412 17,182 380,347 143,078,351 159,657 101,747,751 39,378,445 39,788,455,744,129
  2 1398/02/02 1,011,528 1,009,860 17,417 0 142,698,004 349,153 101,588,094 39,157,755 39,543,836,105,094
  3 1398/02/01 1,010,820 1,009,152 18,046 1,979 142,698,004 0 101,238,941 39,506,908 39,868,478,607,938
  4 1398/01/31 1,010,422 1,008,765 17,933 0 142,696,025 248,631 101,238,941 39,504,929 39,851,174,440,853
  5 1398/01/30 1,009,536 1,007,908 18,157 0 142,696,025 0 100,990,310 39,753,560 40,067,942,505,423
  6 1398/01/29 1,009,149 1,007,522 18,157 220,211 142,696,025 0 100,990,310 39,753,560 40,052,568,881,804
  7 1398/01/28 1,008,753 1,007,124 18,173 248,902 142,475,814 186,708 100,990,310 39,533,349 39,815,003,480,254
  8 1398/01/27 1,008,210 1,006,574 18,745 375,811 142,226,912 226,732 100,803,602 39,471,155 39,730,623,747,761
  9 1398/01/26 1,007,683 1,006,026 18,559 447,100 141,851,101 167,808 100,576,870 39,322,076 39,559,038,392,047
  10 1398/01/25 1,007,114 1,005,479 18,989 0 141,404,001 467,174 100,409,062 39,042,784 39,256,698,432,136
  11 1398/01/24 1,006,541 1,004,925 18,964 0 141,404,001 344,313 99,941,888 39,509,958 39,704,542,357,304
  12 1398/01/23 1,005,680 1,004,072 19,674 0 141,404,001 0 99,597,575 39,854,271 40,016,553,149,191
  13 1398/01/22 1,005,292 1,003,684 19,675 472,013 141,404,001 0 99,597,575 39,854,271 40,001,091,809,440
  14 1398/01/21 1,004,900 1,003,279 19,838 7,965 140,931,988 143,692 99,597,575 39,382,258 39,511,393,982,570
  15 1398/01/20 1,004,329 1,002,734 19,113 595,720 140,924,023 218,747 99,453,883 39,517,985 39,626,029,527,845
  16 1398/01/19 1,003,783 1,002,192 19,513 653,266 140,328,303 183,015 99,235,136 39,141,012 39,226,805,576,544
  17 1398/01/18 1,003,242 1,001,644 19,513 256,600 139,675,037 229,000 99,052,121 38,670,761 38,734,351,261,470
  18 1398/01/17 1,002,683 1,001,091 19,155 0 139,418,437 183,671 98,823,121 38,643,161 38,685,312,631,703
  19 1398/01/16 1,001,968 1,000,387 18,501 0 139,418,437 0 98,639,450 38,826,832 38,841,873,966,718
  20 1398/01/15 1,017,471 1,015,891 18,501 0 139,418,437 0 98,639,450 38,826,832 39,443,830,991,237