با سلام

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند در خصوص ترهین و یا آزاد سازی واحدهای این صندوق نامه ای از طرف شعبه مربوط با ذکر اطلاعات لازم (نام کامل، تعداد واحدهای نیاز به ترهین و یا آزادسازی،کد ملی) به مدیریت صندوق به همراه فرم قراردادهای وکالت،ترهین و تصویر قرارداد رهنی به شماره فکس 43851014-021 و شماره تلفن 43364-021 ارسال گردد.خواهشمند است تا زمان دریافت نامه تاییدیه مدیر صندوق از ترهین واحدهای سرمایه گذار خودداری شود.

با تشکر-مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 37,645,740
تعداد واحدهای باقی مانده: 2,354,260
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 37,887,380,948,684
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,007,347
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,419
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,002,058
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار با نرخ سود پیش بینی 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه،با قابلیت صد
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/28 1,007,347 1,006,419 4,361- 296,357 104,268,176 191,390 65,123,526 37,645,740 37,887,380,948,684
  2 1397/05/27 1,006,844 1,005,924 4,680- 0 103,971,819 358,527 64,932,136 37,540,773 37,763,166,183,526
  3 1397/05/26 1,006,161 1,005,263 5,177- 0 103,971,819 0 64,573,609 37,899,300 38,098,781,090,553
  4 1397/05/25 1,005,761 1,004,863 5,177- 225,575 103,971,819 0 64,573,609 37,899,300 38,083,618,757,881
  5 1397/05/24 1,005,372 1,004,469 5,208- 288,392 103,746,244 156,476 64,573,609 37,673,725 37,842,092,841,038
  6 1397/05/23 1,004,877 1,003,979 5,899- 293,915 103,457,852 152,735 64,417,133 37,541,809 37,691,182,285,488
  7 1397/05/22 1,004,375 1,003,479 5,077- 392,092 103,163,937 183,004 64,264,398 37,400,629 37,530,750,025,328
  8 1397/05/21 1,003,869 1,002,971 5,104- 526,069 102,771,845 193,618 64,081,394 37,191,541 37,302,028,645,266
  9 1397/05/20 1,003,363 1,002,461 5,372- 0 102,245,776 423,238 63,887,776 36,859,090 36,949,809,464,176
  10 1397/05/19 1,002,844 1,001,955 6,016- 0 102,245,776 0 63,464,538 37,282,328 37,355,231,039,688
  11 1397/05/18 1,002,454 1,001,566 6,016- 376,557 102,245,776 0 63,464,538 37,282,328 37,340,720,242,515
  12 1397/05/17 1,002,055 1,001,158 6,078- 328,644 101,869,219 395,139 63,464,538 36,905,771 36,948,493,019,215
  13 1397/05/16 1,001,706 1,000,607 5,904- 339,912 101,540,575 339,405 63,069,399 36,972,266 36,994,695,406,768
  14 1397/05/15 1,016,395 1,015,288 5,991- 418,681 101,200,663 189,657 62,729,994 36,971,759 37,536,997,840,207
  15 1397/05/15 1,001,107 1,000,000 5,991- 418,681 101,200,663 189,657 62,729,994 36,971,759 36,971,773,588,615
  16 1397/05/14 1,015,787 1,014,683 6,160- 457,766 100,363,301 174,016 62,350,680 36,742,735 37,282,225,213,082
  17 1397/05/13 1,012,604 1,011,346 4,372- 0 99,905,535 331,140 62,176,664 36,458,985 36,872,648,853,385
  18 1397/05/12 1,015,621 1,015,712 0 0 99,905,535 0 61,845,524 36,790,125 37,368,186,629,849
  19 1397/05/11 1,015,217 1,015,274 0 305,863 99,905,535 0 61,845,524 36,790,125 37,352,070,019,615
  20 1397/05/10 1,014,817 1,014,840 0 292,533 99,599,672 233,641 61,845,524 36,484,262 37,025,705,168,147