با سلام

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند در خصوص ترهین و یا آزاد سازی واحدهای این صندوق نامه ای از طرف شعبه مربوط با ذکر اطلاعات لازم (نام کامل، تعداد واحدهای نیاز به ترهین و یا آزادسازی،کد ملی) به مدیریت صندوق به همراه فرم قراردادهای وکالت،ترهین و تصویر قرارداد رهنی به آدرس ایمیل www.omidansarfund@ansarbankbroker.ir و یا شماره فکس 43851014-021 و شماره تلفن 43364-021 ارسال گردد.خواهشمند است تا زمان دریافت نامه تاییدیه مدیر صندوق از ترهین واحدهای سرمایه گذار خودداری شود.

با تشکر-مدیریت صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/18
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 35,368,716
تعداد واحدهای باقی مانده: 4,631,284
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 35,423,936,379,208
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,002,602
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,001,561
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,016,215
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه‌گذاری : احمد کاظمی مرگاوی ,سودابه هدایت زاده ,سیده سمیه آقا میر زاده
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری بانک انصار
ضامن نقد شوندگی اول : بانک انصار
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/09/10
نوع صندوق : صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امیدانصار با نرخ سود پیش بینی 16%،پرداخت درمقاطع ماهانه،با قابلیت صد
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/18 1,002,602 1,001,561 14,654 352,481 122,532,434 334,261 84,703,686 35,368,716 35,423,936,379,208
  2 1397/09/17 1,002,087 1,001,040 13,806 0 122,179,953 289,977 84,369,425 35,350,496 35,387,276,967,773
  3 1397/09/16 1,001,421 1,000,390 12,795 0 122,179,953 0 84,079,448 35,640,473 35,654,358,545,936
  4 1397/09/15 1,016,649 1,015,617 12,795 184,242 122,179,953 0 84,079,448 35,640,473 36,197,084,479,903
  5 1397/09/15 1,001,032 1,000,000 12,795 184,242 122,179,953 0 84,079,448 35,640,473 35,640,487,213,062
  6 1397/09/14 1,016,269 1,015,233 12,861 226,027 121,811,469 108,425 84,079,448 35,456,231 35,996,326,982,371
  7 1397/09/13 1,015,604 1,014,566 13,155 237,867 121,585,442 120,053 83,971,023 35,338,629 35,853,382,670,313
  8 1397/09/12 1,015,102 1,014,057 13,569 343,659 121,347,575 140,689 83,850,970 35,220,815 35,715,916,753,042
  9 1397/09/11 1,014,580 1,013,537 13,250 420,282 121,003,916 99,866 83,710,281 35,017,845 35,491,871,877,678
  10 1397/09/10 1,014,050 1,013,004 12,666 0 120,583,634 199,199 83,610,415 34,697,429 35,148,627,067,022
  11 1397/09/09 1,013,289 1,012,239 13,627 0 120,583,634 0 83,411,216 34,896,628 35,323,717,319,488
  12 1397/09/08 1,012,909 1,011,859 13,627 226,698 120,583,634 0 83,411,216 34,896,628 35,310,474,064,667
  13 1397/09/07 1,012,509 1,011,452 13,716 296,208 120,356,936 146,553 83,411,216 34,669,930 35,066,976,767,464
  14 1397/09/06 1,011,998 1,010,931 14,753 272,733 120,060,728 123,840 83,264,663 34,520,275 34,897,629,466,354
  15 1397/09/05 1,011,471 1,010,403 15,311 0 119,787,995 147,713 83,140,823 34,371,382 34,728,955,309,134
  16 1397/09/04 1,010,839 1,009,769 16,456 395,950 119,787,995 0 82,993,110 34,519,095 34,856,319,018,362
  17 1397/09/03 1,010,450 1,009,368 16,647 0 119,392,045 262,942 82,993,110 34,123,145 34,442,814,934,913
  18 1397/09/02 1,009,658 1,008,580 17,795 0 119,392,045 0 82,730,168 34,386,087 34,681,104,687,527
  19 1397/09/01 1,009,269 1,008,191 17,795 129,710 119,392,045 0 82,730,168 34,386,087 34,667,743,830,015
  20 1397/08/30 1,008,881 1,007,799 17,863 130,152 119,262,335 119,000 82,730,168 34,256,377 34,523,539,230,388