صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ تغییر ماده۳ امید نامه (پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۰/۱۲ کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به جدول هزینه های مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه اضافه گردید: تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ اگهی روزنامه کثیرالانتشار کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ آگهی صورتجلسه ۱۱/۰۹/۹۶ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ تغییرات امیدنامه بابت افزایش سقف تعداد واحد سرمایه گذاری صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ آگهی مجمع ۰۹/۱۱(تغییر مدیرثبت) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۱/۰۳ آگهی مجمع ۰۹/۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تصویب صورتجلسه مجمع ۹۶/۰۹/۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ تصویب صورتجلسه مجمع ۹۶/۰۹/۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۹/۰۲ آگهی مجمع ۰۷/۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ امیدنامه جدید صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ مجمع۰۷.۲۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ آگهی مجمع ۰۷/۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ صورتجلسه مجمع ۰۷/۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ صورتجلسه مجمع۰۷/۱۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۶/۱۴ روزنامه رسمی مجمع۰۳.۰۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۲۱ تغییرات امید نامه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ صورتجلسه مجمع تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ تغییرات امید نامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ تغییرات امید نامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ تغییرات امید نامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ تغییرات امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ تغییرات امید نامه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ تغییرات امیدنامه