صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر روزنامه رسمی مجمع مورخ 1398/10/29 صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار
منبع -
مقدمه روزنامه رسمی مجمع مورخ 1398/10/29 صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت امید انصار
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست