صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
News
دسته بندی اسامی حاضرین در مجمع
عنوان خبر اسامی حاضرین درمجامع مورخ 1399/02/21صندوق امیدانصار
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/02/21صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امیدانصار
متن خبر

اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/02/21صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امیدانصار

اسامی حاضرین                                     سمت در مجمع                        نام نماینده                 تعداد واحدهای ممتاز

 

بانک انصار(سهامدار ممتاز)                          رئیس مجمع                     مازیار ابراهیمی زاد                         190.000

 

موسسه حسابرسی داریاروش(متولی)              ناظر دوم                    سید علی شیرازی                           0

 

شرکت کارگزاری بانک انصار(سهامدارممتاز)           ناظر اول                  غلامحسن فتحعلی                        10000 

 

موسسه حسابرسی دایارهیافت (حسابرس)     حسابرس صندوق           مهشید علیزاده                            0

 

شرکت کارگزاری بانک انصار(سهامدارممتاز)          دبیر جلسه                   سارا حبیب نژاد                            0

پیوست