صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ1399/06/01
منبع -
مقدمه تاییدیه سازمان برای مجمع مورخ1399/06/01
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست