صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصارمورخ 1399.07.02
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصارمورخ 1399.07.02
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست