صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۶,۸۸۵,۴۶۰ ۱۲.۴۴ % ۱۷,۷۴۰,۷۱۸ ۳۲.۰۶ % ۰ ۰ % ۳۰,۱۹۳,۹۶۲ ۵۴.۵۶ % ۵۲۰,۹۴۱ ۰.۹۴ % ۴,۲۹۹,۳۶۵ ۷.۷۷ %
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۷,۰۳۷,۵۶۵ ۱۲.۶۸ % ۱۷,۶۰۳,۳۲۱ ۳۱.۷۱ % ۰ ۰ % ۳۰,۴۵۶,۳۱۹ ۵۴.۸۷ % ۴۰۹,۷۲۴ ۰.۷۴ % ۴,۴۰۷,۳۴۳ ۷.۹۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۷,۳۴۲,۰۲۵ ۱۳.۱۳ % ۱۷,۵۲۶,۵۸۲ ۳۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۰,۵۹۵,۳۰۹ ۵۴.۷ % ۴۶۴,۰۷۷ ۰.۸۳ % ۴,۵۹۵,۸۱۳ ۸.۲۲ %
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۷,۱۶۶,۳۲۱ ۱۲.۸۳ % ۱۷,۴۲۷,۲۲۶ ۳۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۳۰,۸۲۰,۸۰۲ ۵۵.۱۷ % ۴۵۵,۴۴۲ ۰.۸۲ % ۴,۴۲۲,۸۱۹ ۷.۹۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۷,۱۶۶,۳۲۱ ۱۲.۸۳ % ۱۷,۴۲۴,۸۸۷ ۳۱.۲ % ۰ ۰ % ۳۰,۸۲۰,۸۰۲ ۵۵.۱۸ % ۴۴۳,۲۸۴ ۰.۷۹ % ۴,۴۲۲,۸۱۹ ۷.۹۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۷,۱۶۶,۳۲۱ ۱۲.۸۳ % ۱۷,۴۶۸,۴۱۱ ۳۱.۲۸ % ۰ ۰ % ۳۰,۷۷۴,۹۳۹ ۵۵.۱۱ % ۴۳۰,۰۶۷ ۰.۷۷ % ۴,۴۲۲,۸۱۹ ۷.۹۲ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۶,۸۴۴,۶۲۲ ۱۲.۳۱ % ۱۷,۳۰۳,۶۱۰ ۳۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۳۱,۰۱۵,۵۷۴ ۵۵.۸ % ۴۱۸,۶۱۰ ۰.۷۵ % ۴,۱۴۷,۳۹۹ ۷.۴۶ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۶,۷۹۸,۱۸۸ ۱۲.۲۸ % ۱۷,۰۶۷,۲۱۰ ۳۰.۸۳ % ۰ ۰ % ۳۱,۰۹۴,۱۲۶ ۵۶.۱۶ % ۴۰۶,۵۷۴ ۰.۷۳ % ۴,۱۵۶,۲۷۱ ۷.۵۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۶,۶۸۹,۴۷۴ ۱۲.۰۷ % ۱۶,۹۷۹,۳۷۰ ۳۰.۶۲ % ۰ ۰ % ۳۱,۳۸۰,۹۷۴ ۵۶.۶ % ۳۹۴,۷۴۳ ۰.۷۱ % ۴,۰۹۲,۴۴۲ ۷.۳۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۶,۶۲۴,۸۲۷ ۱۱.۹۶ % ۱۶,۸۰۴,۲۴۱ ۳۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۳۱,۵۶۹,۵۳۶ ۵۷ % ۳۸۳,۳۲۴ ۰.۶۹ % ۴,۰۱۸,۴۷۷ ۷.۲۶ %