ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/02/02 1,671,952 5.8 % 5,052,940 17.52 % 21,895,329 75.9 % 226,530 0.79 % 1,085,037 3.76 %
2 1397/02/01 1,676,786 5.85 % 4,988,655 17.41 % 21,779,405 75.99 % 216,173 0.75 % 1,085,576 3.79 %
3 1397/01/31 1,673,138 5.88 % 4,986,085 17.52 % 21,599,991 75.88 % 205,764 0.72 % 1,084,215 3.81 %
4 1397/01/30 1,673,138 5.88 % 4,983,534 17.52 % 21,599,991 75.92 % 195,263 0.69 % 1,084,215 3.81 %
5 1397/01/29 1,673,138 5.88 % 4,996,080 17.57 % 21,517,054 75.66 % 252,046 0.89 % 1,084,215 3.81 %
6 1397/01/28 1,663,380 5.88 % 4,993,873 17.65 % 21,400,324 75.62 % 241,563 0.85 % 1,079,481 3.81 %
7 1397/01/27 1,659,407 5.88 % 4,990,923 17.68 % 21,352,696 75.63 % 231,283 0.82 % 1,078,001 3.82 %
8 1397/01/26 1,664,087 5.93 % 4,988,794 17.79 % 21,173,680 75.49 % 221,076 0.79 % 1,075,537 3.83 %
9 1397/01/25 1,663,131 5.97 % 4,983,524 17.9 % 20,980,341 75.37 % 210,996 0.76 % 1,074,735 3.86 %
10 1397/01/24 1,663,131 5.98 % 4,980,973 17.9 % 20,980,341 75.4 % 200,855 0.72 % 1,074,735 3.86 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi