صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۴,۹۰۱,۹۶۳ ۱۱.۷۱ % ۱۲,۴۵۷,۰۹۹ ۲۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۲۳,۶۷۶ ۵۷.۶۳ % ۳۷۷,۴۴۰ ۰.۹ % ۲,۰۵۸,۶۶۸ ۴.۹۲ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۴,۸۱۰,۸۸۸ ۱۱.۵۳ % ۱۲,۴۵۴,۵۲۲ ۲۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۱۱,۰۹۱ ۵۷.۸ % ۳۳۹,۶۶۷ ۰.۸۱ % ۲,۰۱۴,۸۲۲ ۴.۸۳ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۴,۸۱۰,۸۸۸ ۱۱.۵۴ % ۱۲,۴۵۰,۵۱۸ ۲۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۱۱,۰۹۱ ۵۷.۸۲ % ۳۲۹,۳۷۳ ۰.۷۹ % ۲,۰۱۴,۸۲۲ ۴.۸۳ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۴,۸۱۰,۸۸۸ ۱۱.۵۴ % ۱۲,۴۴۶,۵۱۷ ۲۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۱۱,۰۶۸ ۵۷.۸۴ % ۳۱۹,۰۸۹ ۰.۷۷ % ۲,۰۱۴,۸۲۲ ۴.۸۳ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۴,۷۸۰,۶۶۷ ۱۱.۵۳ % ۱۲,۴۳۳,۳۴۰ ۲۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۹۴۹,۲۷۴ ۵۷.۷۴ % ۳۱۴,۱۰۸ ۰.۷۶ % ۱,۹۸۳,۶۷۳ ۴.۷۸ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴,۷۲۵,۲۷۰ ۱۱.۳۹ % ۱۲,۴۳۲,۴۳۹ ۲۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۳۴,۰۶۹ ۵۷.۹۲ % ۳۰۰,۵۳۳ ۰.۷۲ % ۱,۹۴۷,۳۰۰ ۴.۶۹ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴,۵۷۶,۸۷۰ ۱۱.۱۳ % ۱۲,۴۱۴,۳۶۳ ۳۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۳,۸۶۵,۶۷۸ ۵۸.۰۱ % ۲۸۱,۳۳۸ ۰.۶۸ % ۱,۸۹۴,۳۷۲ ۴.۶ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۴,۴۱۰,۱۰۴ ۱۰.۷۲ % ۱۲,۳۶۹,۹۰۱ ۳۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۲۴,۰۶۷,۲۶۰ ۵۸.۵۳ % ۲۷۳,۵۴۴ ۰.۶۷ % ۱,۸۳۶,۱۲۷ ۴.۴۷ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۴,۳۴۸,۳۷۶ ۱۰.۵۸ % ۱۲,۳۵۵,۶۴۵ ۳۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۲۲,۸۶۶ ۵۸.۷۱ % ۲۶۳,۶۰۸ ۰.۶۴ % ۱,۸۱۳,۴۱۵ ۴.۴۱ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۴,۳۴۸,۳۷۶ ۱۰.۵۹ % ۱۲,۳۵۱,۶۶۶ ۳۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۲۴,۱۲۲,۸۶۶ ۵۸.۷۳ % ۲۵۳,۳۶۲ ۰.۶۲ % ۱,۸۱۳,۴۱۵ ۴.۴۱ %