صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰.۰۵ ۱.۲۸ ۲۱.۸۹ ۱۰,۳۷۸.۱۱
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰.۰۹ ۲.۸۸ ۴۰.۶۲ ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۸۱ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹۴ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰.۰۵ (۰.۴۵) ۲۲.۱۷ (۸۰.۸۵)
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰.۰۵ (۲.۰۱) ۲۱.۷۸ (۹۹.۹۴)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۲۲ ۲۲.۳۶ ۱۲۲.۲۵
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰.۰۵ (۲.۱۷) ۲۱.۴۱ (۹۹.۹۷)
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰.۰۹ ۰.۳۶ ۳۸.۴ ۲۷۷.۳۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۲۳ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۶ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰.۰۵ ۰.۰۱ ۲۱.۶۳ ۲.۱۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰.۰۵ ۰.۴۳ ۲۲.۰۴ ۳۷۶.۶۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۰۵ ۲.۰۳ ۲۱.۸۳ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰.۰۵ (۰.۵۵) ۲۲.۱۵ (۸۶.۸۴)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۰۹ ۱.۷۹ ۳۸.۰۷ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۰۴ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۲۶ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۰.۰۶ ۰ ۲۲.۲۵ ۰