صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۰.۰۴ ۲.۶۳ ۱۶.۹۲ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۸۳ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۷ ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۸۹ ۲۴.۰۷ ۲,۴۵۹.۳۹
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۰۳ ۰.۹۹ ۱۲.۲۱ ۳,۵۲۱.۰۲
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰.۱۲ ۴.۳۶ ۵۲.۶۸ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰.۰۸ ۴.۴ ۳۲.۹۷ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰.۰۷ ۱.۷ ۲۷.۸۷ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۸۵ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۴۸ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۴ (۱.۴) ۱۷.۶۶ (۹۹.۴۲)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰.۰۴ (۱.۹۱) ۱۴.۲ (۹۹.۹۱)
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۶ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰.۰۵ (۰.۴۱) ۲۰.۹۳ (۷۷.۹۶)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۰.۰۲) (۴.۳۶) (۶.۳۴) (۱۰۰)
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۰۱ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۳۴ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰.۰۵ ۱.۸۸ ۱۸.۵ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۱ ۰.۳۹ ۴۳.۷۹ ۳۱۴.۱۱