صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۰.۰۵ (۰.۱۱) ۲۰.۵۸ (۳۲.۶۳)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۰۵ ۱.۱۹ ۲۱.۹۵ ۷,۳۰۱.۴۳
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۰۹ ۰.۳۹ ۳۷.۶۳ ۳۱۹.۷۴
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۹ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۱۳ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۰۵ ۰.۳۶ ۲۲.۱ ۲۷۶.۹۲
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۰۶ (۰.۲۲) ۲۲.۳۸ (۵۴.۴۴)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۰.۰۵ ۱.۱۴ ۲۱.۹ ۶,۱۲۴.۶۳
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۰۵ ۰.۴۱ ۲۲.۰۹ ۳۴۲.۲۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۰.۰۹ (۱.۴۱) ۳۷.۰۱ (۹۹.۴۳)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۵ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۲ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۲۷ ۲۱.۷۸ ۱۶۶.۶۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۰۵ ۰.۴۷ ۲۱.۶۶ ۴۴۷.۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۵۷) ۲۲.۱۱ (۸۷.۴۸)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۱ (۰.۰۲) ۴۴.۴۱ (۶.۳۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۷ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۴ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۲۳ ۰