صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۰۳ ۰.۱۹ ۱۰.۴۷ ۱۰۲.۴۹
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۰.۱ ۰.۴۸ ۴۵.۶۵ ۴۷۰.۷۶
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۰۷ ۱.۳ ۳۱.۰۷ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۰۱ ۱.۰۸ ۱.۹۳ ۴,۹۲۳.۹۴
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹۸ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۱۵ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۰۴ ۰.۵۱ ۱۵.۳۶ ۵۴۵.۷۷
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۰۴ ۰.۳۸ ۱۶.۵۴ ۲۹۶.۵۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۰.۰۲ ۰.۸۸ ۸.۰۹ ۲,۳۸۴.۲۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۱۴.۳۴ ۱۹.۸۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۰.۰۷ ۰.۲۱ ۲۸.۱۷ ۱۱۱.۲۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۲ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۲۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۰۷ ۰.۱ ۲۷.۷۵ ۴۴.۶۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۰۸ ۰.۶۵ ۳۲.۸۳ ۹۵۷.۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۰۴ ۰.۱۳ ۱۶.۹۵ ۵۹.۲۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۰.۰۵) (۱.۴۸) (۱۶.۴۹) (۹۹.۵۷)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۰۸ (۰.۰۷) ۳۵.۴۹ (۲۱.۹۴)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۰۷ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۹۵ ۰