صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۰۱ ۰.۶۵ ۳.۱۳ ۹۶۵.۸۷
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۹۴ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۱۶ ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (۰.۰۴) ۱.۴۱ (۱۳.۹۲) ۱۶,۲۰۵.۳
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰.۰۲ (۰.۹۸) ۹.۱۸ (۹۷.۲۹)
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰.۰۵ ۰.۸۶ ۲۱.۷۴ ۲,۱۷۲.۴۸
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰.۰۹ ۲.۳۳ ۴۰.۵۹ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۰۴ ۰.۶۳ ۱۷.۷۷ ۹۰۲.۸
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۱۵ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۵۷ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰.۰۴ ۲.۶۷ ۱۶.۹۸ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۷۵ ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰.۰۳ (۱.۶۴) ۱۲.۰۷ (۹۹.۷۶)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰.۰۶ ۰.۳۹ ۲۶.۰۸ ۳۱۷.۳۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰.۰۱ ۱.۵۶ ۳.۱۵ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹۸ ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۸۲ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۰۶ ۱.۲۹ ۲۵.۸۴ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۱.۵۵ ۰.۳ ۲۷,۴۰۳.۷۸ ۱۹۸.۶۶