صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۰.۰۸ (۳.۴۶) ۳۴.۶ (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۰.۰۴ (۲.۷۸) ۱۵.۶۵ (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۰.۰۲) (۰.۲۷) (۷.۳۶) (۶۲.۶۶)
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۷۱ ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۰۴ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۰.۰۶ ۲.۳۷ ۲۳.۵۷ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۰.۰۷ ۳.۵۵ ۲۸.۸۸ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۰.۱۳ ۱.۸۶ ۵۸.۴۹ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۰.۰۷ (۰.۳۵) ۳۰.۱۷ (۷۲.۳۲)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۰.۰۲ ۱.۷۷ ۷.۴۴ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۳۵ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۴۴ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۰.۰۱ (۰.۸۷) ۲.۲۴ (۹۵.۹۵)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۰.۰۵ (۲.۳۱) ۱۸.۷۲ (۹۹.۹۸)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۰.۱۲ (۲.۴۷) ۵۶.۸ (۹۹.۹۹)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۰.۰۴ ۰.۳۵ ۱۷.۰۴ ۲۶۳.۵۹
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۰.۰۲ ۰.۶۲ ۸.۸ ۸۶۲.۲۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۷۴ ۰