صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰.۱۱ (۱.۳۵) ۴۹.۴۷ (۹۹.۳)
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۰۴ ۱.۲۳ ۱۷.۵۸ ۸,۴۹۵.۰۲
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰.۱۶ (۰.۵۶) ۷۸.۹۴ (۸۷.۲۴)
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰.۰۳ ۱.۵۸ ۱۱.۲۳ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۵۶ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۲۶ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۰.۰۳ ۳.۷۳ ۱۲.۴۲ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ (۰.۱) ۱.۸۲ (۳۰.۲۱) ۷۲,۵۶۳.۶
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰.۱ ۱.۳ ۴۲.۳۱ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۷۸ ۲۴.۴۷ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۰.۰۴ ۲.۱۸ ۱۳.۷ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰.۰۳ ۰ ۱۳.۵۸ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۶۳ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۰.۰۳ ۰.۷۵ ۱۲.۹۸ ۱,۴۵۱.۹۸
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ (۰.۰۷) (۰.۲۷) (۲۲.۱۶) (۶۲.۷۹)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۰.۰۶ (۲.۰۴) ۲۶.۶۶ (۹۹.۹۵)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۰.۰۲ (۱.۷۷) ۶.۵۴ (۹۹.۸۵)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۰.۱۵ (۲.۱۴) ۷۵.۲۶ (۹۹.۹۶)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۳.۹۱ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰