صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۰۵۱
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ رویه پذیره نویسی و صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق با درآمد ثابت امید انصار دانلود