رديف نام تعداد
1 شرکت کارگزاری پارس گستر خبره 10000
2 بانک انصار 190000


سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق