دسته بندی -
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/02/04
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع مورخ 04/02/1398صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار به شرح ذیل می باشد: اسامی حاضرین نام نماینده تعداد واحد های ممتاز امضا بانک انصار (سهامدار ممتاز) رضا عبدالهی 190.000 شرکت کارگزاری بانک انصار (سهامدار ممتاز) غلامحسن فتحعلی 10.000 موسسه حسابرسی و خدمات م...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست